Infrastrukturni objekti

Vodovod Peks - Virmaše

Naročnik: Občina Škofja Loka
Vrsta infrastrukture: Vodovod
Leto: 2009
Dolžina / dimenzija / tlak / material: NL DN 100, cca 500 m

Rekonstrukcija plinovoda v Velenju

Naročnik: Geoplin plinovodi d.o.o.
Vrsta infrastrukture: Plinovod
Leto: 2008
Dolžina / dimenzija / tlak / material: DN 150, 200 m, 16 bar, Jeklo

Predelava MRP 2009

Naročnik: Geoplin plinovodi d.o.o.
Vrsta infrastrukture: Plinovod
Leto: 2009
Dolžina / dimenzija / tlak / material: DN 50 do DN 200, ANSI 150, ANSI 300, jeklo

Strojne instalacije za izvedbo absorpcijskega sistema hlajenja v Termoelektrarni toplarni Ljubljana

Naročnik: Genera d.o.o.
Vrsta infrastrukture: Hlajenje
Leto: 2008
Dolžina / dimenzija / tlak / material: Q=450 kW

Plinovod Kozarje

Naročnik: Plinovod
Vrsta infrastrukture: Plinovod
Leto: 2008
Dolžina / dimenzija / tlak / material: PE 225, 1000 m

Vročevod Resljeva - Sanacija

Naročnik: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
Vrsta infrastrukture: Vročevod, parovod
Leto: 2008
Dolžina / dimenzija / tlak / material: DN 700, 1.000 m

Plinovod Zadvor, Sostro, Dobrunje

Naročnik: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
Vrsta infrastrukture: Plinovod
Leto: 2008
Dolžina / dimenzija / tlak / material: PE 225, PE 11O, PE 63 2.000 m

Plinovod Beričevo-Dolsko

Naročnik: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
Vrsta infrastrukture: Plinovod
Leto: 2008
Dolžina / dimenzija / tlak / material: PE 225, 1.500 m

Plinovod M1/1 Kidričevo-Rogatec

Naročnik: Geoplin plinovodi d.o.o.
Vrsta infrastrukture: Plinovod
Leto: 2008
Dolžina / dimenzija / tlak / material: DN 800, ANSI 600, 20.000 m

Izdelava toplotne postaje in vroč.“kuhinja”

Naročnik: Psihiatrična klinika Ljubljana
Vrsta infrastrukture: Vročevod in Kompaktna toplotna postaja
Leto: 2008
Dolžina / dimenzija / tlak / material: DN 150, 200 m, Jeklo

Stran 3 od 8 strani  <  1 2 3 4 5 >  Zadnja »