Infrastrukturni objekti

Sanacija poškodb na prenosnem plinovodnem omrežju v Republiki Sloveniji

Naročnik: Geoplin plinovodi d.o.o.
Vrsta infrastrukture: Plinovod
Leto: 2007
Dolžina / dimenzija / tlak / material: DN 500 / DN 400 / jeklo

Gradnja vročevoda in toplotne postaje za objekt Bratov Učakar

Naročnik: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
Vrsta infrastrukture: KTP, Vročevod
Leto: 2007
Dolžina / dimenzija / tlak / material: 351 kW - 2 kom

Izvedba gradnje prestavitve plinovoda M1, zaradi gradnje AC Slivnica - Draženci pri Mariboru

Naročnik: Geoplin plinovodi d.o.o.
Vrsta infrastrukture: Plinovod
Leto: 2007
Dolžina / dimenzija / tlak / material: cca. 110 m / DN 500 / jeklo

Izvajanje strojno-montažnih del pri gradnji plinovodnega omrežja v Rogaški Slatini

Naročnik: ADRIAPLIN d.o.o.
Vrsta infrastrukture: Plinovod
Leto: 2007
Dolžina / dimenzija / tlak / material: cca. 1500 m / PE 160 / polietilen

Prestavitev visokotlačnega plinovoda v sklopu izgradnje Zahodne obvoznice v Mariboru

Naročnik: IMP MARIBOR d.o.o.
Vrsta infrastrukture: Plinovod
Leto: 2007
Dolžina / dimenzija / tlak / material: cca. 400 m / DN 150 / jeklo

Napajalni plinovod za termoelektrarno Šoštanj

Naročnik: SIEMENS d.o.o.
Vrsta infrastrukture: Plinovod
Leto: 2007
Dolžina / dimenzija / tlak / material: cca. 800 m / DN 200 / PN 30 bar / jeklo

Povezovalno plinovodno omrežje na odseku Lavrica - Škofljica

Naročnik: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
Vrsta infrastrukture: Plinovod
Leto: 2006
Dolžina / dimenzija / tlak / material: cca. 2500 m / PE 225 / polietilen

Izvedba predelave merilnih linij v MRP SCT v Ljubljani-Črnuče

Naročnik: Geoplin plinovodi d.o.o.
Vrsta infrastrukture: Plinovod
Leto: 2007
Dolžina / dimenzija / tlak / material: 16 / 2 bar / jeklo

Plinifikacija občine Brezovica

Naročnik: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
Vrsta infrastrukture: Plinovod
Leto: 2006
Dolžina / dimenzija / tlak / material: cca. 5 km / PE 225 / polietilen

Montažna dela pri izgradnji vodovoda Spodnji Rudnik - Vinterca

Naročnik: Hidrotehnik d.d.
Vrsta infrastrukture: Vodovod
Leto: 2006
Dolžina / dimenzija / tlak / material: cca. 1700 m / DN 100 / duktil

Stran 5 od 8 strani « Prva  <  3 4 5 6 7 >  Zadnja »