Infrastrukturni objekti

Izdelava in vgradnja priključkov-vbodov na plinovodu M1 za plinovod M1/1, R25 D in plinovodu M2/1

Naročnik: Geoplin plinovodi d.o.o.
Vrsta infrastrukture: Plinovod
Leto: 2006
Dolžina / dimenzija / tlak / material: DN 500, DN 400 / ANSI 600,300 / jeklo

Sanacija poškodb na prenosnem plinovodnem omrežju v Republiki Sloveniji z epoxy objemkami - plinovod

Naročnik: Geoplin plinovodi d.o.o.
Vrsta infrastrukture: Plinovod
Leto: 2006
Dolžina / dimenzija / tlak / material: DN 400 / ANSI 300 / jeklo

Plinovod- avtocestni odsek Vrba-Peračica

Naročnik: Cestno podjetje Ljubljana d.d.
Vrsta infrastrukture: Plinovod
Leto: 2006
Dolžina / dimenzija / tlak / material: cca. 700 m / DN 200 / DN 100 / jeklo

Obnova vročevoda po Robbovi cesti, odsek Linhartova - Vilharjeva

Naročnik: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
Vrsta infrastrukture: Vročevod
Leto: 2006
Dolžina / dimenzija / tlak / material: DN 700 / jeklo

Montažna dela pri izdelavi vročevoda po Koroški cesti od Kočevarjeve do Koprivnikove ulice v Maribor

Naročnik: Splošna gradbena dejavnost in projektiranje ing. Vili Mesner s.p.
Vrsta infrastrukture: Vročevod
Leto: 2006
Dolžina / dimenzija / tlak / material: cca. 390 m / DN 250 / jeklo

Izvedba sanacij poškodb na prenosnem plinovodnem omrežju v Republiki Sloveniji

Naročnik: Geoplin plinovodi d.o.o.
Vrsta infrastrukture: Plinovod
Leto: 2006
Dolžina / dimenzija / tlak / material: DN 500, DN 400, DN 250 / jeklo

Izvedba prestavitve plinovoda za Zdravilišče Laško

Naročnik: Geoplin plinovodi d.o.o.
Vrsta infrastrukture: Plinovod
Leto: 2006
Dolžina / dimenzija / tlak / material: cca.800 m / DN 200 / jeklo

Strojna dela,obnova vročevoda ob železnici, Kajuhova - Pokopališka, zaščita vročevoda in parovoda

Naročnik: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
Vrsta infrastrukture: Vročevod
Leto: 2006
Dolžina / dimenzija / tlak / material: DN 500 / jeklo

Plinifikacija mesta Škofja Loka

Naročnik: Občina Škofja Loka
Vrsta infrastrukture: Plinovod
Leto: 2006
Dolžina / dimenzija / tlak / material: cca. 1500 m / polietilen, jeklo

Dogradnja in povečava plinovodnega omrežja na območju Dolgega mostu

Naročnik: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
Vrsta infrastrukture: Plinovod
Leto: 2006
Dolžina / dimenzija / tlak / material: cca. 1000 m / PE 315, PE 225 / polietilen

Stran 6 od 8 strani « Prva  <  4 5 6 7 8 >