Infrastrukturni objekti

Gradnja vzporednega plinovoda M2-rekonstrukcija plinovoda M2 na odseku Rogatec-Rogaška Slatina

Naročnik: Geoplin plinovodi d.o.o.
Vrsta infrastrukture: Plinovod
Leto: 2006
Dolžina / dimenzija / tlak / material: cca. 8177 m / DN 800 / 70 bar / jeklo

Izvedba sprejemno oddajne čistilne naprave Šempeter na visokotlačnem plinovodu M 3

Naročnik: Geoplin plinovodi d.o.o.
Vrsta infrastrukture: Plinovod
Leto: 2005
Dolžina / dimenzija / tlak / material: SOČP / DN 500 / ANSI 600 / jeklo

Gradnja komunalne infrastrukture po delu ceste v Gorice-strojnoinstalacijska in montažna dela

Naročnik: Hidrotehnik d.d.
Vrsta infrastrukture: Vodovod
Leto: 2006
Dolžina / dimenzija / tlak / material: cca. 800 m / DN 100 / doktil

Izgradnja glavnega plinovoda DN 200 za napajanje občine Škofljica

Naročnik: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
Vrsta infrastrukture: Plinovod
Leto: 2005
Dolžina / dimenzija / tlak / material: cca 1300 m / PE 225 / polietilen

Izvedba objekta vzdrževalna dela v MRP Kozarje Ljubljana

Naročnik: Geoplin plinovodi d.o.o.
Vrsta infrastrukture: Plinovod
Leto: 2005
Dolžina / dimenzija / tlak / material: 30 / 10 bar / jeklo

Izvedba plinovoda P257A in MRP Podkraj

Naročnik: Geoplin plinovodi d.o.o.
Vrsta infrastrukture: Plinovod
Leto: 2005
Dolžina / dimenzija / tlak / material: DN 100 / cca 1 km / jeklo

Izgradnja nove regulacijske postaje na območju Dolgega mostu RV-34

Naročnik: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
Vrsta infrastrukture: Plinovod
Leto: 2005
Dolžina / dimenzija / tlak / material: 16 / 100 mbar / jeklo

Strojna dela- pri obnovi vročevoda na Linhartovi cesti

Naročnik: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
Vrsta infrastrukture: Vročevod
Leto: 2005
Dolžina / dimenzija / tlak / material: DN 900 / DN 500 / jeklo

Izvedba KTP in priključnih vročevodov za objekte na območju Kosez NIZ H

Naročnik: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
Vrsta infrastrukture: KTP in vročevod
Leto: 2005
Dolžina / dimenzija / tlak / material: 351 kW - 4 kom

Obnova plinovoda po Litostrojski od Celovške do RV-10 Verovškova

Naročnik: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
Vrsta infrastrukture: Plinovod
Leto: 2005
Dolžina / dimenzija / tlak / material: cca 1500 m / PE 225 / polietilen

Stran 7 od 8 strani « Prva  <  5 6 7 8 >