Zgodovina

Sedanje podjetje, ki v pravnem prometu posluje pod firmo IMP PROMONT d.o.o. zgodovinsko gledano, izhaja iz državne instalacijske družbe “Montažno podjetje Toplovod”, ustanovljene leta 1947 s strani takratnih državnih institucij. Z razvojem povojnega družbenega, zlasti pa gospodarskega sistema, se je tudi prvotno državno podjetje hitro razvijalo v vse večji poslovni sistem, razvejan po celi republiki Sloveniji. Proces decentralizacije začet že leta 1956, se je v 60 letih nadaljeval v oblikovanje poslovno relativno samostojnih ekonomskih enot, v 70 letih pa se je poslovni sistem prvič pod blagovno znamko INDUSTRIJSKO MONTAŽNO PODJETJE – Ljubljana, iz enovite firme preoblikoval v t.i. sestavljeno poslovno obliko, skladno s takratno sistemsko gospodarsko zakonodajo: SOZD IMP- LJUBLJANA - 1978. Tega leta se v poslovnem svetu prvič pojavi tudi firma IMP PROMONT. Leta 1992 je v sklopu lastninjenja družba spremenila ime in postala IMP PROMONT MONTAŽA, d.o.o. Leta 2010 se je družba IMP PROMONT MONTAŽA d.o.o. preoblikovala v delniško družbo. Ob tem smo spremenili tudi firmo in postali IMP PROMONT d.o.o..