Geoplin plinovodi – rekonstrukcija plinovoda M2

Investitor: Geoplin plinovodi d.o.o.
Ime objekta: Rekonstrukcija plinovoda M2 na odseku Rogatec-Rogaška Slatina
Vrsta instalacij: Prenosni plinovod

Opis projekta

Izvedena je bila rekonstrukcija plinovoda M2 na odseku Rogatec-
Rogaška Slatina. V sklopu izgradnje plinovoda je bila izvedena tudi
predelava in dograditev MMRP Rogatec, ter izgradnja sprejemno
oddajne postaje v OČP Rogaška Slatina.

V okviru izvedbe plinovoda je bila naša naloga dobava vsega
potrebnega materiala za izgradnjo plinovoda in predelave v MMRP
Rogatec ter OČP Rogaška Slatina, ter koordinacija strojnomontažnih
del z gradbenimi deli. Po končanih delih pa še zaplinjanje in
spuščanje v pogon izvedenega plinovoda. Za vsa omenjena dela je
bila angažirana ekipa inženirjev in tehnikov, ki je zagotavljala
nemoten potek in kvalitetno izvedbo del.

Na vrhuncu intenzivnosti del je bilo na plinovodu angažiranih čez 80
monterjev in atestiranih varilcev usposobljenih za tovrstna dela.

Podatki o plinovodu:

● dolžina plinovoda: 8.100 m
● delovni tlak: 70 bar
● dimenzija plinovodne cevi: 813 x 12,5 mm
● uporabljene cevi: SAWL in SAWH po SIST EN 10208-2,
tovarniško zaščitene s PE oz. PP izolacijo
● uporabljeni materiali: L485 MB