KRKA d.d. – Razvojno kontrolni center III

Investitor: KRKA d.d.
Ime objekta: Razvojno kontrolni center III
Vrsta instalacij: energetske inštalacije

Opis projekta

Objekt RKC III je obrat za razvoj novih produktov in kontrolo
proizvodnje farmacevtskih izdelkov. Objekt je sestavljen iz
laboratorijev in pisarniškega dela. Družba IMP PROMONT d.d. je v
objektu postavila hladilno in toplotno postajo, rekuperacijo ter
razvode hladilne, ogrevne vode, odvoda kondenza ter pare, skupaj z
grelnimi telesi (ventilatorski konvektorji, radiatorji).

Podatki o projektu

Tlorisna izmera: 30x75m, višina 25m, 7 etaž

Vrsta del:

● parovod
● instalacije za hladilno vodo
● instalacije za ogrevno vodo
● instalacije za mešanico glikol/voda
● odvod kondenzata

Uporabljeni materiali:

W.Nr. 1.4301 (AISI 304), St 37-0, baker, PP

Skupna količina vgrajenih cevi:

15 km