KRKA d.d. – Obrat za proizvodnjo trdnih farmacevtskih oblik

Investitor: KRKA d.d.
Ime objekta: Obrat za proizvodnjo trdnih farmacevtskih oblik
Vrsta instalacij: hladilna postaja

Opis projekta

Hladilna postaja zagotavlja hladilno vodo za objekt Obrat za
proizvodnjo kapsul in Pelete 7, 8. Postaja ima možnost distribucije
hladilne vode v centralni hladilni sistem iz katerega se po potrebi
oskrbujejo objekti po tovarni Krka. Družba IMP Promont d.d.

je v
objektu postavila celotno hladilno postajo, vključno s aplikativno
programsko opremo. Vsi cevovodi so izvedeni iz nerjavečega jekla.

Podatki o projektu

Tlorisna izmera: 84x110m, višina 23,50m, 5 etaž

Vrsta del:

● Hladilna postaja

Hladilna moč:

● hladilni agregati: Qn=2 x 2500kW, 2x1400kW
● hladilni stolpi: Qh=6 x 1760kW
● hladilni medij: voda 6/12°C
● dimenzije cevi: od DN15 do DN500

Uporabljeni materiali:

W.Nr. 1.4301 (AISI 304)