KRKA d.d. – Sinteza 4 – hlajenje in ogrevanje

Investitor: KRKA d.d.
Ime objekta: SINTEZA 4 – ENERGETSKI OBJEKT
Vrsta instalacij: ogrevanje, hlajenje, hladilna postaja

Opis projekta

Energetski objekt zagotavlja grelne in hladilne medije za delovanje
obrata Sinteza 4 kjer proizvajajo aktivne farmacevtske učinkovine
(API). Družba IMP PROMONT d.d. je v objektu postavila hladilno
postajo in kompletne instalacije za ogrevanje in hlajenje objekta ter
oskrbo s pitno vodo. Cevovodi za hladilno vodo so v celoti izvedeni iz
nerjavečega jekla.

 

Podatki o projektu

Tlorisna izmera: 24×24 m

Vrsta del:

● hladilna postaja
● ogrevanje
● hlajenje
● vodovod in kanalizacija

Hladilna moč:

● hladilni agregati: Qh=3 × 1263 kW
● hladilni stolpi: Qh=3 × 1750 kW
● hladilni medij: voda 6/12°C
● dimenzije cevi: od DN 15 do DN 400
● tlačne stopnje: PN 10 in PN16