Krka d.d. SINTEZA 4 tehnološke instalacije

Investitor: KRKA d.d.
Ime objekta: SINTEZA 4
Vrsta instalacij: tehnološke instalacije

Opis projekta


Objekt Sinteza 4 je obrat za proizvodnjo aktivnih farmacevtskih
učinkovin (API). Ker se v njem uporabljajo različna topila je izveden v
eksplozijsko varni izvedbi. Izvedene instalacije upoštevajo fizikalno
tehnične karakteristike pretočnih surovin oziroma medijev, ter vse
tehnične predpise in standarde ter regulativo s področja varstva pri
delu, varnega obratovanja v potencialno eksplozivnih atmosferah in
varstva okolja. Izvedba upošteva smernice cGMP.

Sama izvedba vseh instalacijskih del je za vodenje naših del in
koordinacijo ostalih izvajalcev in podizvajalcev zahtevala vrhunsko
ekipo inženirjev in tehnikov. Montažna dela je opravila skupina
kvalificiranih monterjev in varilcev. V času največje intenzivnosti del,
jih je bilo na objektu tudi čez sto.

 

Podatki o projektu

Tlorisna izmera: 23×55 m, višina 33 m, 5 etaž

Vrsta del:

● procesne instalacije
● instalacije za topila in odpadna topila
● tehnološke povezave med opremo
● instalacije za vakuum
● instalacije za solno kislino
● procesni odduhi
● tehnološki odtoki
● varnostni izpuhi
● lokalno odsesovanje
● montaža tehnološke opreme

Uporabljeni materiali:

W.Nr. 1.4301 (AISI 304), W.Nr. 1.4571 (AISI 316 Ti), HDPE,
PTFE, PP

Skupna količina vgrajenih cevi:

cca 24 km (do DN 10 do DN 300)