Geoplin plinovod Šentrupert-Šoštanj

Investitor: Geoplin plinovodi d.o.o.
Ime objekta: Izvedba prenosnega plinovoda Šentrupert-Šoštanj
Leto dokončanja: 2008
Vrsta instalacij: Prenosni plinovod

Opis projekta

Za oskrbo Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) je bil izveden 70 barski
prenosni plinovod s premerom cevi DN 400. Trasa plinovoda poteka od
odcepa na prenosnem plinovodu M2 do merilno regulacijske postaje
TEŠ, ki je locirana na pIatoju v neposredni bližini termoelektrarne. Na
plinovodu so izvedeni tudi odcepi za oskrbo občin Braslovče in
Šmartno ob Paki ter industrijskega porabnika Gorenje Notranja
oprema v kraju Gorenje.

V okviru izgradnje plinovoda je bil izveden blok ventil ter postavitev
dveh industrijskih merilno regulacijskih postaj MRP TEŠ in MRP
Gorenje Notranja oprema.Izveden je bil tudi odcepni plinovod DN 100
za napajanje MRP Gorenje Notranja oprema v dolžini 230 m.
Izvedeno je bilo podvrtavanje reke Pake in reke Savinje in sicer po
HDD metodi. Ostala podvrtavanja so bila izvedena po metodi direktnega
vtiskanja plinovodne cevi brez zaščitne cevi. V okviru izvedbe plinovoda
je bila naša naloga dobava vsega potrebnega materiala za izgradnjo
plinovoda in izvedbo MRP TEŠ in Gorenje Notranja oprema, ter
koordinacija strojnomontažnih del z gradbenimi deli. Po končanih delih
pa še zaplinjanje in spuščanje v pogon izvedenega plinovoda.
Za vsa omenjena dela je bila angažirana ekipa inženirjev in tehnikov,
ki je zagotavljala nemoten potek in kvalitetno izvedbo del.

Na vrhuncu intenzivnosti del je bilo na plinovodu angažiranih čez 95
monterjev in atestiranih varilcev usposobljenih za tovrstna dela.

Podatki o plinovodu:

● dolžina plinovoda: 16.394 m
● delovni tlak: 70 bar
● dimenzija plinovodne cevi: 406 mm

● uporabljene cevi: po SIST EN 10208-2, tovarniško zaščitene s PE oz. PP izolacijo
● uporabljeni materiali: L415 NB