IMP Helios (12 of 24)

INDUSTRIJSKI OBJEKTI

Družba IMP PROMONT d.o.o. je že od samega nastanka prisotna tudi v industriji. V času svojega delovanja je tako izvedla mnoge instalacije v različnih gospodarskih panogah. Med njimi je prisotna v farmacevtski, gumarski, prehrambeni, tekstilni in drugih gospodarskih panogah.

Družba izvaja naslednje vrste instalacij:

 • ogrevanje
 • hlajenje
 • vodovod
 • instalacije za komprimiran zrak
 • parovodi
 • hidrantna omrežja
 • sistemi protipožarne zaščite
 • plinske instalacije
 • instalacije za tehnične in medicinske pline
 • različne tehnološke instalacije
 • toplotne postaje
 • hladilne postaje
 • črpališča

Posebej pomembno je, da imamo strokovni kader, ki je s svojimi izkušnjami sposoben strokovno in organizacijsko izvesti instalacije v katerikoli industrijski panogi.