INFRASTRUKTURNI PROJEKTI

Družba IMP PROMONT d.o.o. izvaja izgradnjo vseh vrst infrastrukturnih instalacij:

 • plinovodi iz jekla ali polietilena
 • parovodi
 • vročevodi
 • vodovodi
 • hidrantna omrežja kanalizacija
 • kompresorske postaje za zemeljski plin
 • merilno reducirne postaje za zemeljski plin
 • črpališča vode
 • kotlovnice
 • skladišča in pretakališča naftnih derivatov
 • skladišča in pretakališča nevarnih snovi in topil …