IMP Žito Kozina

Ostali objekti

Družba IMP PROMONT d.o.o. je sodelovala pri izvedbi mnogih različnih objektiov na tujem in v Sloveniji. Med njimi so mnoge bolnice, zdravstveni domovi, zdravilišča, kopališča, hoteli, šole, inštituti, parkirne hiše… V vseh teh različnih objektih smo sposobni izvesti vse vrste najzahtevnejših instalacij