POSLOVNO-STANOVANJSKI OBJEKTI

Pri izgradnji poslovnih in stanovanjskih objektov se pojavljajo zelo raznolike funkcionalne in estetske zahteve. Da smo kos tudi taki gradnji dokazuje cela vrsta uspešno zgrajenih poslovnih in stanovanjskih objektov, ki jih je družba zgradila v svoji zgodovini. Med njimi so banke, kongresni in kulturni centri, radijski in TV studiji, računalniški centri, trgovine, veleblagovnice…

Družba izvaja naslednje vrste instalacij:

  • ogrevanje
  • hlajenje
  • vodovod
  • parovodi
  • hidrantna omrežja
  • sistemi protipožarne zaščite
  • plinske instalacije
  • toplotne postaje
  • hladilne postaje
  • črpališča