IMP Žito Kozina

SPTE naprave CLEANERGY

CLEANERGY – RAVNO OB PRAVEM ČASU IN NA PRAVEM MESTU

Neustavljivo povpraševanje po energiji in konstantna rast cen fosilnih goriv, so spodbudile razvoj tehnologij, ki bodo lahko za svoje delovanje uporabljala obnovljive vire energije. Ena takšnih tehnoloških rešitev je vsekakor Stirlingov motor. Implementacija Stirlingovgega motorja za proizvodnjo električne energije s pomočjo sončne radiacije je 2x bolj učinkovita od proizvodnje električne energije iz fotovoltaičnih modulov (PV) ali pa primer iz kmetijstva, kjer si lahko kmet sam proizvede električno in toplotno energijo samo s fermentacijo gnojevke in poljedeljskih ostankov! Vse to omogoča le Stirlingov motor, zato ta tehnologija zopet v 21. stoletju doživlja pravo renesanso. Cleanergy ima pri tem edinstvene 20-letne izkušnje, kar potrjuje preko 100 implementiranih motorjev, ki so skupaj že presegli 2 mio obratovalnih ur ter prejeta priznanja in certifikati akreditiranih organizacij s tega področja.

KAJ JE STIRLINGOV MOTOR?

Uvrščamo ga med batne motorje t.i. toplozračne motorje oz. med motorje z zunanjim zgorevanjem. Nastal je leta 1816 kot alternativa takratnim parnim strojem, ker bil je bolj varen pred eksplozijam za delo v bližini. Sprva se je motor imenoval “air engine”, ime Stirlngov motor je dobil šele l. 1940, ko so motor napolnili z dušikom. Za svoje delovanje potrebuje dovolj veliko razliko v temperaturah (∆T). Za delovanje motorja je potreben delovni plin (npr. helij, dušik), ki nikoli ne zapusti motorja. Delovni plin se med delovanjem ohlaja, tlači, segreva in razširja. Stirlingovi motorji so ob množičnemu razcvetu energetsko bolj učinkovitih Otto in Dieselskih motorjih skoraj za dve stoletji potonili v pozabo. Prvi Stirlingi so imeli težave tudi s tesnjenjem in ker so bili železni so bili podvrženi oksidaciji. Za delovanje ne potrebuje vžigalnih svečk, vbrizgalnih šob, oljnih in zračnih filtrov, ventilov,…Sestavljen je z bistveno manj gibljivih in vrtečih se elementov, kar v praksi pomeni nižje obratovalne stroške in večjo zanesljivost delovanja. Za delovanje ne potrebuje kisika, zato je primeren za podmornice in vesoljska plovila. Za delovanje potrebuje le zadosti močan vir toplote, ki je lahko iz fosilnih in jedrskih goriv, biomase, geotermalne energije, sončne radiacije,…Ker gre za zunanje, kontinuirano “zgorevanje” nastaja bistveno manj škodljivih emisij (npr. NOx) v primerjavi z eksplozijskimi motorji.

1. Dekompresijski bat
2. Toplotni izmenjevalec
3. Regenerator
4. Hladilnik plina
5. Kompresijski bat
6. Gred

 

CLEANERGY STIRLING

Cleanengry Stirling je eden najdlje in najbolje preizkušenih Stirlingovih motorjev na sploh. Motor je plod švedskega inženirskega znanja, njegov razvoj pa traja že od leta 1990. Ves čas se motor preizkuša nepristransko na najrazličnejših koncih sveta in v najrazličnejših obratovalnih pogojih. V tem času je motor dokazal izredno učinkovitost, zanesljivost in dolgotrajnost. Plinska različica motorja obratuje na več kot 100-ih lokacijah širom sveta (Švedska, Francija, Španija, Nemčija, ZDA, Rusija,…).

ZGODOVINA PODJETJA CLEANERGY AB
Podjetje Cleanergy AB je bilo ustanovljeno leta 2008, ker so se že takrat zavedali, da je to pravi čas za naložbe in razvoj v proizvodnjo tehnologij zelene energije. Takrat je skupina švedskih investitorjev pridobili vse pravice in patente Stirlingovega motorja V 161 od takratnega lastnika Solo Kleinmotoren GmbH iz Nemčije. Vsi izdelki, prodaja, proizvodnja ter ključno osebje so se prenesli na novo družbo.
Neposredno po ustanovitvi in prenosu tehnologij, je osrednji napor takrat predstavljala priprava na veliko serijsko proizvodnjo motorja. To je vključevalo pregled in razvoj vseh izdelkov, sistemov in sestavnih delov, vključno z izboljšavo PLC-ja. Večino sestavnih delov se sedaj proizvaja v švedski avtomobilski industriji. Cleanergy ima še naprej svoj lastni razvojni oddelek, t.i. “state-of-the-art” proizvodnjo, testni laboratorij, kontrolo kakovosti ter trženje. Kakorkoli Cleanergy-u je uspelo v zelo kratkem času postati eden vodilnih proizvajalcev Stirlingovih motorjev, ki so pripravljeni na ero energije iz obnovljivih virov.

RAZLIČICA SPTE (SOPROIZVODNA OZ. KOGENERACIJSKA NAPRAVA)
Stirlingov motor C9G je lahko narejen kot izredno učinkovita in emisijsko nesporna mikro kompaktna soproizvodna naprava z 8 kW električne in 22 kW toplotne moči. Gorivo: zemeljski plin, bio plin, utekočinjen naftni plin,… Namenjena je kot samostojna naprava za generiranje toplotne energije ali kot dopolnitev k obstoječemu ogrevalnemu sistemu. Sama naprava je narejena kot “Plug & Play”, kar zniža stroške za inštalacije. SPTE naprava je primerna za vgradnjo v večjo stanovanjsko hišo, hotel, hostel, bazenski kompleks, industrijo,…

Zanimivost: SPTE naprave s Stirlingovo tehnologijo so po “Metodologiji za določanje referenčnih stroškov soproizvodnje z visokim izkoristkom” individualno obravnavane, kar pomeni, da se za takšna postrojenja individualno določa obratovalna podpora, kar omogoča investitorju vračilno dobo v ekonomsko zanimivem času.

RAZLIČICA BIO PLIN, DEPONIJSKI PLIN IN PLIN IZ BLATA ČISTILNIH NAPRAV
Bio plin je obnovljiv vir energije, ki se ga pridobiva s procesom anaerobne digestacije organskih substratov kot npr. gnojevka, človeški in živalski izločki, ostanki hrane, poljedelskih ostanki,… Neobdelan bio plin vsebuje med 50-70% metana, 30-50% CO2 in še v manjši meri primesi vode, silikatov in vodikovega sulfida.

Naš Stirlingov motor C9G je edinstvena naprava, ki je posebej prirejena za izkoriščanje tako bio plina, kot tudi depoijskega plina z visoko vsebnostjo silikatov in nizko vsebnostjo metana. Razviti takšen motor je predstavljalo velik izziv našim razvojnim inženirjem. C9G je bil razvit za stacionarno in dolgotrajno obratovanje na mešanice plina, katere ostale tehnologije zavračajo. S pomočjo stirlingove tehnologije in posebnega FLOX gorilnika pa postrojenje dosega maksimalne izkoristke goriva ne da bi pri tem škodili motorni mehaniki in okolju. Ni važno iz kakšnega substrata je nastal bio plin in kolikšna je vsebnost metana v plinski mešanici. Za delovanje našega Stirlingovega motorja zadostuje že 22% vsebnost metana v plinski mešanici, zato primešavanje čistega metana tukaj ni potrebna, kar pomeni, da lahko motor povežete direktno z digesterjem ali deponijskim poljem. S pomočjo posebnega FLOX gorilnika, pa se emisije NOx, CO in formaldehida spustijo na najnižjo možno raven. Naše naprave je tudi moč vezati kaskadno do 8 enot. Stirling C9G je primeren za starejše deponije, kjer se je deponijski plin že izrabil oz. je vsebnost metana pod 35%, kar pomeni, da se lahko preostanek plina koristi še naslednjih 10 let, drugače pa bi se ga brez pomena sežigalo na bakli.

S takšno napravo lahko postane npr. kmetija energetsko samozadostna in lahko predstavlja za kmetijo stalen, dodaten vir dohodkov oz. prihrankov. Proizvedeno električno energijo lahko rabi za lastne potrebe, viške pa proda v električno omrežje, toplota pa se lahko rabi za ogrevanje digesterja, tople sanitarne vode, ogrevanje hiše, gospodarskega poslopja,… Za vsako proizvedeno kilovatno uro električne energije iz takšne naprave, pa je investitor opravičen do t.i. obratovalne podpore oz. zagotovljenega odkupa.

CERTIFIKATI

Stirlingov motor C9G je bil predmet najrazličnejših in najzahtevnejših testiranj pri vseh najpomembnejših akreditiranih inštitucijah, kjer je dosegel najnižje emisijske ravni in je zato tudi CE certificiran. Poleg tega je C9G osvojil najprestižnejše in najstarejše odlikovanje “Blue Angel award”, ki je namenjen samo ekološkim in trajnostno naravnanim izdelkom. Uradna stran proizvajalca www.cleanergy.com

 

Za vsa dodatna pojasnila in vprašanja smo vam na voljo na spodnjih kontaktih:
E mail: matevz.cokl@imp-pro-mont.si
GSM: 051 380 558