IMP Žito Kozina

SPTE naprave LAMBDA

… mi obratujemo že z 30% v/v metana!

SPTE NAPRAVE NA ODLAGALIŠČNI IN BIO PLIN TER PLIN IZ BLATA ČISTILNIH NAPRAV ODPADNIH VODA

Učinkovita, ekonomična in okoljsko sprejemljiva pretvorba specifičnih plinov v električno in toplotno energijo.

 

Podjetje IMP Promont je uradni zastopnik in serviser za SPTE naprave nemškega proizvajalca LAMBDA, ki je specializiran za izvedbo SPTE naprav, ki lahko obratujejo na najbolj kompleksne eksplozivne plinske mešanice, kot so odlagališčni ali plin, plin iz blata čistilnih naprav odpadnih voda, bio plin, rudniški in sintetični plin. Naprave so izdelane v kompaktni izvedbi in prilagojene zahtevam naročnika. Izdelamo vam celoten projekt za učinkovito izrabo plina, ki vključuje vse faze od nastanka, zbiranja, distribucije, predpriprave plina in po potrebi še sežiga na naši bakli. SPTE naprave imajo dolge servisne intervale in tako lahko garantiramo ekonomično obratovanje. Naše naprave so na voljo tako za nakup, kot tudi na posodo ali v eni izmed oblik kot energetskega pogodbeništva. Vse naše naprave so serijsko opremljene z daljinskim, vizualiziranim nadzorom za spremljanje obratovalnih parametrov in sprejemanje alarmov.

IMP Promont je izvedel v preteklem obdobju mnogo uspešnih projektov, kjer je bil relativno majhen potencial plina in z nizko vsebnostjo metana. Naša prednost je v tem, da se lahko skoraj vedno prilagodimo razmeram na terenu in zahtevam naročnika ter z optimizacijo in nadgradnjami naredimo tudi postrojenja z manjšimi močmi finančno sprejemljivo in energetsko učinkovito.

Ravno tako imamo posebej prirejene in nadgrajene SPTE naprave za obratovanje na plin iz blata čistilnih naprav odpadnih voda, ki so namenjene tako za nove ČN, kot tudi za nadgradnje SPTE sistemov v obstoječih ČN. Glede na bogate izkušnje smo razvili vmesnik, ki preprečuje okvare in anomalije SPTE naprave, ki se pojavljajo pri pretvorbi teh specifičnih plinskih mešanic v energetske namene in tako smo si zagotovili prednost pred konkurenco.

Tako proizvedena električna in toplotna energija se prvenstveno lahko porabi za zadovoljevanje lastnih potreb in tako znižuje operativne stroške objekta.

Morebitne viške posamezne energije pa se lahko proda tretji osebi, kar lahko predstavlja dodatni dohodek za podjetje, kar naredi investicijo še bolj dobičkonosno.

 

RAZPON MOČI:

Električna moč 50 – 500 kW (več o razponu je zapisanega v brošuri spodaj)

 

GLAVNE ZNAČILNOSTI LAMBDA SPTE NAPRAV:

Obratovanje naprav že pri vsebnosti metana > 30% v/v
Kompaktna izvedba ali izvedba v mobilnem kontejnerju po sistemu “Plug & Play”
Modularna izvedba za vgradnjo v zgradbe
Optimizirani in vnaprej predvideni servisni intervali omogočajo LAMBDA SPTE maksimalno ekonomično obratovanje
Daljinski nadzor nad obratovanjem in krmiljenje

 

GORIVO:

odlagališčni ali deponijski plin
bio plin
plin iz blata čistilnih naprav odpadnih voda
rudniški plin
sintetični plin
zemeljski plin

 

ENERGETSKO POGODBENIŠTVO:

SPTE naprave LAMBDA vam lahko damo tudi v najem ali v eni izmed oblik t.i. energetskega pogodbeništva.