IMP Žito Kozina

Struktura zaposlenih

Družba IMP PROMONT d.o.o. zaposluje vrhunske strokovnjake s področja izvedbenega inženiringa in montaže strojnih instalacij. Kot vodilna družba na tem področju delovanja ima v svojih vrstah naslednje ključne kadre

  • 2 magistra znanosti
  • 28 inženirjev strojništva
  • 3 mednarodni varilski inženirji
  • 8 strojnih tehnikov
  • 70 varilcev in monterjev strojnih instalacij

Zaradi potrebne učinkovitosti in potreb naročnikov ima družba jasno zasnovano organizacijsko strukturo, ki pa zaradi različnih zahtev posameznih projektov dopušča tudi veliko mero fleksibilnosti.