Utekočinjeni zemeljski plin

Kaj je UZP oziroma LNG?

Utekočinjen Zemeljski Plin oz. Liquefied Natural Gas je kapljevina (kriogena snov) in je ena od novejših tržnih oblik zemeljskega plina. Čeprav moramo vzdrževati zelo nizko temperaturo, da ohranjamo zemeljski plin v tekočem agregatnem stanju, pa nam le-ta oblika agregatnega stanja in s tem visoka energijska gostota omogočata transport goriva na daljše razdalje.

Da utekočinimo zemeljski plini, pa ga je zato potrebno ohladiti pod −161.6 st. C (111.55 K), pod temperaturno točko vrelišča (osnovne sestavine zemeljskega plina).

Glede na vir plina, ki ga utekočinijo, vsebuje UZP 90 – 100 % metana, s primesmi etana, propana in drugih ogljikovodikov, dušika itd… Prostorninsko UZP zavzema le 1/600 prostornine zemeljskega plina. Gostota tekočine je med 400 do 420 kg/m³. UZP je modrikasta, nizko viskozna, nestrupena, ne korozivna kapljevina brez vonja.

Tipična spodnja kalorična vrednost UZP-ja je 13,33 kWh/kg oz. 48,63 MJ/kg. Plemenišče je pri 540 °C.

Prednost UZP- ja je tudi v tem, da se pri prehodu agregatnega stanja plina iz tekoče v plinasto fazo sprošča velika količina hladu, ki bi se ga lahko vključi v hladilno zanko in tako zniža strošek za proizvodnjo hladu. Količina hladu je sicer odvisna od rabe UZP-ja in temperaturnega režima hladilnega sistema, vendar lahko z računamo cca. 240 kWh hladu (pri 100 % izkoristku), ki ga pridobimo pri uplinjevanju 1 t UZP-ja.

Največje države izvoznice UZP-ja so Alžirija, Avstralija, Indonezija, Libija, Katar, Nigerija, Rusija,…

Komu je namenjen?

UZP predstavlja resno alternativno gorivom kot so premog, mazut, ELKO, UNP,…

Predvsem je namenjen večjim industrijskim porabnikom, večjim kotlovnicam s konstantno porabo in ki niso priklopljeni na plinovodno omrežje zemeljskega plina, pa bi se želeli znižati strošek za energijo in zmanjšati svoj ogljični odtis.

Namenjen je tudi transportnemu sektorju, predvsem tovornemu cestnemu prometu.

Kaj nudimo našim naročnikom?

  • Svetovanje in preračun prihrankov
  • Strokovno projektiranje sistema in pridobivanje ustreznih dovoljenj
  • Dobava in montaža opreme za satelitske uplinjevalne UZP postaje, točilne UZP in L-CNG postaje za transport (izključno od prvorazrednih evropskih proizvajalcev)
  • Upravljanje, vzdrževanje in neprekinjeno nadzorovanje delovanja sistema
  • Zanesljiva in nemotena oskrba UZP-ja iz treh evropskih terminalov
  • Energetsko pogodbeništvo

 

UZP je nepreklicno gorivo 21. stoletja!

Za vsa dodatna pojasnila in vprašanja smo vam na voljo na spodnjih kontaktih:
E mail: matevz.cokl@imp-pro-mont.si
GSM: 051 380 558