IMP Žito Kozina

O podjetju

Družba IMP PROMONT d.o.o. je danes vodilno montažno podjetje, specializirano za področje projektiranja, dobave, montaže in servisiranja praktično vseh vrst najzahtevnejših strojnih inštalacij ter naprav, tako na področjih infrastrukture kot tudi na najzahtevnejših tehnoloških, stavbnih in drugih instalacijah. Trdimo, da je IMP PROMONT d.o.o. že od svojega nastanka nosilec razvoja, na področju najzahtevnejših strojnih in tehnoloških inštalacij. Družba IMP PROMONT d.o.o. danes trgu ponudi kompleten izvajalski inženiring in je s tem svojo integralno ponudbo investitorjem razširila na možnosti poslovanja po sistemu Od ideje do izvedbe.

 

Zgodovina

Sedanje podjetje, ki v pravnem prometu posluje pod firmo IMP PROMONT d.o.o. zgodovinsko gledano, izhaja iz državne instalacijske družbe “Montažno podjetje Toplovod”, ustanovljene leta 1947 s strani takratnih državnih institucij. Z razvojem povojnega družbenega, zlasti pa gospodarskega sistema, se je tudi prvotno državno podjetje hitro razvijalo v vse večji poslovni sistem, razvejan po celi republiki Sloveniji. Proces decentralizacije začet že leta 1956, se je v 60 letih nadaljeval v oblikovanje poslovno relativno samostojnih ekonomskih enot, v 70 letih pa se je poslovni sistem prvič pod blagovno znamko INDUSTRIJSKO MONTAŽNO PODJETJE – Ljubljana, iz enovite firme preoblikoval v t.i. sestavljeno poslovno obliko, skladno s takratno sistemsko gospodarsko zakonodajo: SOZD IMP- LJUBLJANA – 1978. Tega leta se v poslovnem svetu prvič pojavi tudi firma IMP PROMONT. Leta 1992 je v sklopu lastninjenja družba spremenila ime in postala IMP PROMONT MONTAŽA, d.o.o. Leta 2010 se je družba IMP PROMONT MONTAŽA d.o.o. preoblikovala v delniško družbo. Ob tem smo spremenili tudi firmo in postali IMP PROMONT d.o.o..