INFRASTRUKTURNI PROJEKTI

Infrastrukturni cevovodi

Podjetje IMP Promont d.o.o. je že desetletja vodilno podjetje za izvedbo vseh vrst infrastrukturnih cevovodov na območju Slovenije. Izvajamo cevovode, namenjene transportu različnih vrst medijev (voda, vroča voda, para, zemeljski plin, kisik, dušik …), vseh dimenzij in vrst materialov (ogljikova jekla, nerjavna jekla, polietilen, nodularna litina …).

Pomembnejša področja naše izvedbe zajemajo naslednje infrastrukturne cevovode in objekte na le-teh:

• plinovodi iz jekla ali polietilena,
• parovodi,
• vročevodi,
• vodovodi,
• hidrantna omrežja,
• kanalizacija,
• kompresorske postaje za zemeljski plin,
• merilno reducirne postaje za zemeljski plin,
• črpališča vode,
• kotlovnice,
• skladišča in pretakališča naftnih derivatov,
• skladišča in pretakališča nevarnih snovi in topil …

Načrtovanje

Svetujemo in pomagamo že pri pripravi idejne zasnove. Strankam lahko svetujemo ter zagotovimo optimalne rešitve za doseganje zahtevanih terminov in kakovosti gradnje ter optimalnih stroškov gradnje.

Imamo lasten projektivni oddelek z izkušnjami na področju načrtovanja infrastrukturnih instalacij, predvsem vseh vrst plinovodnih cevovodov in objektov za distribucijo plina.

Inženiring

S svojimi dolgoletnimi partnerji lahko zagotovimo izvedbo gradbenih, strojnih in elektro del od projektiranja do izvedbe vseh vrst infrastrukturnih cevovodov.

V primeru zahtevnejših objektov lahko oblikujemo konzorcij izvajalcev in kot vodilni partner konzorcija zagotavljamo nadzor nad izvedbo vseh del ter tako poskrbimo ya kakovostno in pravočasno izvedbo obsežnejših oziroma zahtevnejših projektov.

Izvedba

Z leti smo pridobili bogate izkušnje pri gradnji najzahtevnejših inženirskih objektov, cevovodov, umeščenih v gradbeno zahtevna območja, in cevovodov, zgrajenih v skladu s specifičnimi zahtevami naročnikov glede kakovosti gradnje in kakovosti vgrajenega cevovoda po gradnji.

Imamo bogate izkušnje z gradnjo cevovodov tako na področju geološko zahtevnih terenov kot v strnjenih urbanih okoljih, križanjih vodotokov, križanjih obstoječe prometne in ostale infrastrukture ter drugih ovirah, ki zahtevajo posebne načine načrtovanja gradnje in vgradnje cevovodov z dodatnimi gradbenimi posegi, kot so podvrtavanja, mikrotuneli, podporne konstrukcije …

Prilagodimo se vsakemu projektu posebej, poiščemo optimalne rešitve, upoštevamo specifiko projekta/objekta in naročnikove zahteve/želje.

Z našimi varilnimi inženirji (IWE) pokrivamo celoten proces varjenja od priprave WPS do NDT kontrole varov. Zagotavljanje visoke natančnostivarjenja, zagotavljanje kakovosti in spremljajoče dokumentacije ter sledljivost procesov pri varjenju potrjuje pridobljeni certifikat po EN ISO 3834-2.

Naši atestirani varilci imajo bogate izkušnje z varjenjem v zahtevnih pogojih na objektih in na terenu. Atestirani varilci za ročno obločno varjenje z uporabo elektrod s celuloznim plaščem lahko varijo cevovode večjih dimenzij in večjih debelin stene cevi tudi v zahtevnejših pogojih na terenu (dež, veter, blato …).

S širokim naborom strokovno usposobljenih in certificiranih zaposlenih lahko zagotavljamo vse storitve gradnje infrastrukturnih cevovodov: spajanje, izvedbo in preverjanje antikorozijske izolacije, popravila izolacije s PE trakovi ali termoskrčno izolacijo, izvedbo trdnostih in tesnostnih preizkusov cevovodov ter izdajo poročil o izvedenih preizkusih s priloženim izpisom časovnega poteka meritve tlaka in temperature, pripravo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja (PID, DZO, NOV) …

Podjetje je usposobljeno za vgraditev in vzdrževanje neelektrične Ex opreme, prav tako so naši monterji in varilci usposobljeni za delo v eksplozijskih conah, kar dokazujejo prejeti certifikati za zaposlene in podjetje na področju protieksplozijske zaščite. Usposobljenost redno vzdržujemo s periodičnimi izobraževanji za delo v eksplozivnih okoljih pri akreditiranih izvajalcih usposabljanj.

 

 

Kontakt:
INFRASTRUKTURNI PROJEKTI
info@imp-pro-mont.si

Zaupajo nam