VARNOST

Na ravni podjetja stremimo k filozofiji »Zero Accident Vision« ter na tak način skrbimo za celovito upravljanje področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in varovanja okolja na vseh področjih, s katerimi se ukvarja naše podjetje. Pri izvajalskih delih poskušamo pred začetkom identificirati nevarnosti z namenom določanja ukrepov za zmanjševanje tveganj in primernega usposabljanja delavcev iz vseh treh področij. Vodimo lasten nadzor nad izvajalskimi deli in predvidenimi ukrepi za zmanjševanje tveganj. Zavedamo se, da je upravljanje področij varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in varovanja okolja dinamičen proces, zato poskušamo z rednimi nadzori in revizijami postopkov/ukrepov zagotavljati najvišjo stopnjo varnosti.

Podjetje je certificirano po standardih ISO 45001 in SCC**: SCC-VAZ 2021 za upravljanje sistemov vodenja varnosti iz zdravja pri delu.

Zavezanost IMP Promont k izpolnjevanju odgovornosti podjetja na področju varovanja okolja in trajnosti izkazujemo z certifikatom po standardu ISO 14001.

Politika kakovosti, okolja, varnosti in zdravja

 • IMP PROMONT sporoča, da je glavni cilj poslovanja in zaposlenih v podjetju zagotoviti kakovostne storitve in izdelke svojim strankam, ki ustrezajo vsem normativnim zahtevam v gradbeništvu in je v skladu z njihovimi zahtevami.
 • IMP PROMONT bo nenehno spremljal stopnjo zadovoljstva strank ter preučeval in izpolnjeval njihova priporočila, zahteve in pritožbe, da bi jih uporabil za izboljšanje storitev in izdelkov, ki jih ponuja.
 • IMP PROMONT skrbi za dolgoročno in kakovostno sodelovanje z vsemi zainteresiranimi stranmi.
 • IMP PROMONT si prizadeva, da je ekipa zaposlenih visoko usposobljena in motivirana ter skrbi za vzdrževanje in ugodno ustvarjalno okolje, pri čemer se vsak izvršitelj zaveda pomena svojih dejanj pri izpolnjevanju zahtev strank in blaginje podjetja.
 • IMP PROMONT bo skrbel za nenehno izobraževanje in izobraževanje zaposlenih kot glavni vzvod sistemov vodenja kakovosti, okolja ter zdravja in varnosti.
 • IMP PROMONT bo podpiral sistem vodenja kakovosti, okolja in zdravja ter varnosti v skladu z zahtevami mednarodnih standardov ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001:2018 in SCC**: SCC-VAZ 2021.
 • IMP PROMONT se zavzema za ugotavljanje notranjih in zunanjih vprašanj, pričakovanj ter tveganj in priložnosti za nenehno izboljševanje kakovosti storitev in izdelkov, ki jih ponuja.
 • IMP PROMONT si bo prizadeval prepoznati in odpraviti vsa tveganja in slabosti, ki lahko vodijo do izgube zaupanja strank in zmanjšanja dobička.
 • IMP PROMONT omogoča čas za ustvarjanje in vzdrževanje sistemov vodenja kakovosti, okolja ter zdravja in varnosti ter v ta namen izvaja identifikacijo, načrtovanje, uvajanje, nadzor in nenehno izboljševanje vseh procesov, ki vplivajo na kakovost vseh storitev in izdelkov.
 • IMP PROMONT svojim strankam zagotavlja korektno in najvišje izpolnjevanje prevzetih zavez.
 • IMP PROMONT se zavzema za izpolnjevanje zahtev zakonodaje na področju varovanja dela in okolja ter za čim boljše shranjevanje virov in naložb.
 • IMP PROMONT se zavezuje, da bo opredelil vse vidike okolja, ki prihajajo ali bi lahko prišli, in jih nadziral kot pomembne vidike okolja.
 • IMP PROMONT si bo nenehno prizadeval za izboljšanje svojih dejavnosti in storitev v skladu z okoljem tako, da bo dosledno upošteval zakone, predpise in standarde.
 • IMP PROMONT si bo prizadeval za ohranjanje zdravja in varnosti vseh deležnikov v poslovnih dejavnostih.
 • IMP PROMONT je dolžan izvajati vse dejavnosti v skladu z ustreznimi predpisi in zakoni o varovanju zdravja in varnosti pri delu.
 • IMP PROMONT se zavezuje k rednemu posvetovanju in sodelovanju z delavci v zadevah povezanih z zdravjem in varnostjo na delovnem mestu.