ZAPOSLITEV

Družba IMP Promont se zaveda kako pomembni so kompetentni kadri za njen razvoj in obstanek na trgu, zato  išče in k sodelovanju vabi nove sodelavce, ki bodo v delovni tim prinesli nova znanja, energijo ter željo po iskanju novih rešitev. Stalno izobraževanje ter uvajanje novosti in izboljšav nam omogoča da smo konkurenčni tako na tujih trgih kot doma. Zaposlenim nudimo urejeno delovno okolje, možnost profesionalnega razvoja in napredovanja, vključitev v ekipo , ki je kos najzahtevnejšim izzivom, možnost strokovnega napredovanja, zaposlitev za določen čas enega leta z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas, dinamično delo in konkurenčno plačilo.

Za več informacij nas prosimo kontaktirajte na:

Kadrovska služba
e-naslov: zaposlitev@imp-pro-mont.si
tel.: +386 (0)59 07 39 37

 

Trenutno imamo potrebo po naslednjih kadrih

Pogoji za delovno mesto

 • Zahtevana stopnja izobrazbe: 3
 • Želena smer izobrazbe: Nižja poklicna šola.
 • Željene delovne izkušnje: Niso potrebne.
 • Zahtevana znanja: Poznavanje varjenja.
 • Željena znanja: Vozniški izpit B kategorije, sposobnost organiziranja, komunikacijske veščine, sposobnost timskega dela.

Opis delovnih nalog

 • Izvajanje montažnih in varilskih del.
 • Vodenje dokumentacije, potrebne za zagotavljanje kakovosti.
 • Skrb za izvajanje opredeljenih ukrepov VPD in uporabe ustrezne opreme.
 • Izris izometričnih načrtov izvedenih del/izpolnjevanje varilnih dnevnikov.
 • Skrb za delovanje in ustrezno vzdrževanje orodja in opreme.
 • Sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami, stalna komunikacija in skrb za prenos informacij potrebnih za nemoteno delovanje delovnih procesov.

Pogoji za delovno mesto

 • Zahtevana stopnja izobrazbe: 2
 • Željena smer izobrazbe: Zaključena osnovnošolska izobrazba
 • Željene delovne izkušnje: Niso potrebne
 • Zahtevana znanja: Poznavanje montaže strojnih inštalacij, vozniški izpit B kategorije
 • Željena znanja: Sposobnost organiziranja, komunikacijske veščine, sposobnost timskega dela

Opis delovnih nalog

 • Izvajanje montažnih del.
 • Odprava reklamacij naročnika na objektu.
 • Vodenje evidence prisotnosti.
 • Skladiščenje materiala in opreme na gradbišču.
 • Skrb za izvajanje opredeljenih ukrepov VPD in uporabe ustrezne opreme.
 • Izris izometričnih načrtov izvedenih del/izpolnjevanje varilnih dnevnikov.
 • Skrb za delovanje in ustrezno vzdrževanje orodja in opreme.
 • Sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami, stalna komunikacija in skrb za prenos informacij potrebnih za nemoteno delovanje delovnih procesov.

Pogoji za delovno mesto

 • Zahtevana stopnja izobrazbe: 3
 • Željena smer izobrazbe: Nižja poklicna šola gradbene , strojne ali druge ustrezne smeri
 • Željene delovne izkušnje: 1 leto
 • Zahtevana znanja: Poznavanje montaže strojnih instalacij, izpit B kategorije
 • Željena znanja: Razumevanje tehnične dokumentacije, sposobnost organiziranja, komunikacijske veščine, sposobnost timskega dela

Opis delovnih nalog

 • Prevzem materiala in orodja na gradbišču.
 • Izvajanje montažnih del.
 • Odprava reklamacij naročnika na objektu.
 • Izpolnjevanje gradbenega dnevnika.
 • Vodenje dokumentacije, potrebne za zagotavljanje kakovosti.
 • Vodenje evidence prisotnosti.
 • Skladiščenje materiala in opreme na gradbišču.
 • Skrb za urejenost gradbišč.
 • Skrb za izvajanje opredeljenih ukrepov VPD in uporabe ustrezne opreme.
 • Izris izometričnih načrtov izvedenih del/izpolnjevanje varilnih dnevnikov.
 • Sodelovanje pri prevzemu namenskega materiala in opreme.
 • Skrb za delovanje in ustrezno vzdrževanje orodja in opreme.
 • Sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami, stalna komunikacija in skrb za prenos informacij potrebnih za nemoteno delovanje delovnih procesov.

Pogoji za delovno mesto

 • Zahtevana stopnja izobrazbe: 5
 • Željena smer izobrazbe: Srednja šola tehnične smeri
 • Zahtevana znanja:
   • Znanje angleškega jezika
   • Znanje uporabniških programov: MS Office (Word, Excel, Ms Project …)
   • Poznavanje operacijskega sistema MS Windows
   • Poznavanje dela z tehničnim programom: AutoCAD
 • Željena znanja:
   • Sposobnost organiziranja
   • Komunikacijske veščine
   • Sposobnost timskega dela
   • Vozniški izpit B kategorije
   • Poznavanje tehničnih programov: AutoCAD Plant 3D, Navisworks, Solidworks…

Opis delovnih nalog

 • Priprava projektne dokumentacije
 • Priprava tlorisov in 3D izrisov
 • Pripravljanje prerezov
 • Priprava izvedbenih skic in delavniških risb za izvedbo
 • Tiskanje projektne dokumentacije
 • Opravljanje drugih aktivnosti organizacijske enote v skladu z usposobljenostjo zaposlenega

Pogoji za delovno mesto

 • Zahtevana stopnja izobrazbe: 7
 • Željena smer izobrazbe: Diploma druge stopnje strojne smeri
 • Zahtevana znanja:
   • Opravljen strokovni izpit za pooblaščenega inženirja
   • Znanje angleškega jezika
   • Znanje uporabniških programov: MS Office (Word, Excel, Ms Project …)
   • Poznavanje operacijskega sistema MS Windows
   • Poznavanje dela z tehničnim programom: AutoCAD
 • Željena znanja:
   • Sposobnost organiziranja
   • Komunikacijske veščine
   • Sposobnost timskega dela
   • Vozniški izpit B kategorije
   • Poznavanje tehničnih programov: AutoCAD Plant 3D, Navisworks, Solidworks…

Opis delovnih nalog

 • Vodenje projektov in projektnega tima
 • Priprava shem P&ID, konceptov, tehničnih rešitev
 • Priprava tehničnih izračunov in določitev opreme
 • Priprava projektne dokumentacije
 • Priprava tlorisov in 3D izrisov
 • Pripravljanje prerezov
 • Priprava izvedbenih skic in delavniških risb za izvedbo
 • Zagotavljanje tehnične podpore prodaji

 

  •  

Pogoji za delovno mesto

 • Zahtevana stopnja izobrazbe: 5
 • Željena smer izobrazbe: Srednja šola strojne ali druge ustrezne smeri
 • Zahtevana znanja:
   • Znanje angleškega jezika
   • Znanje uporabniških programov: MS Office (Word, Excel
   • Poznavanje operacijskega sistema MS Windows
   • Vozniški izpit B kategorije
 • Željena znanja:
   • Sposobnost organiziranja
   • Komunikacijske veščine
   • Sposobnost timskega dela
   • Poznavanje tehničnih programov: AutoCAD

Opis delovnih nalog

 • Kontrola izvedene montaže
 • Vodenje dokumentacije, potrebne za zagotavljanje skladnosti
 • Vhodna kontrola prejetega materiala
 • Priprava internih navodil za izvedbo aktivnosti pri montaži
 • Svetovanje pri naročanju materiala in opreme za potrebe izvedbe projektov
 • Opravljanje drugih aktivnosti organizacijske enote v skladu z usposobljenostjo zaposlenega

Opis delovnega mesta:

Nakup in vzdrževanje Microsoft Windows strežnikov ter delovnih postaj.
Upravljanje s produkti Microsoft 365.
Skrb za interne IT sisteme, vključno z omrežji, tiskalniki in drugo strojno opremo.
Sodelovanje pri razvoju in administrativno-tehnično urejanje internih poslovnih aplikacij ter dokumentacijskega sistema.
Podpora drugim oddelkom in procesom v družbi
Skrb za točnost izpisov iz baz podatkov.
Aktivno sodelovanje pri izvajanju projektov v družbi.
Opravljanje drugih del po nalogu nadrejenega v okviru delovnega področja

Nudimo:

Vrhunska oprema in prijetno, urejeno ter ustvarjalno delovno okolje.
Možnosti izobraževanj, certificiranj in osebnega razvoja.
Različna formalna in neformalna druženja.
Delo v podjetju, kjer cenimo skrb za zdravje, doseganje skupnih ciljev, poštene medosebne odnose in odprto komunikacijo.

Pričakujemo

– izobrazba računalniške, elektrotehniške ali sorodne smeri
– dobro poznavanje operacijskih sistemov Windows in storitev (AD, Group Policy, RDS, DHCP)
– dobro poznavanje produktov Microsoft 365
– zaželeno poznavanje Microsoft Sharepoint
– vsaj 3 leta delovnih izkušenj na primerljivem področju
– splošno znanje področja informacijske varnosti in omrežij