PROJEKTIVA IN NAČRTOVANJE

default img

Projektna dokumentacija

V podjetju IMP PROMONT izdelujemo projektno dokumentacijo za objekte visoke gradnje. V to skupino objektov spadajo stanovanjski, poslovni in industrijski objekti. Poleg priprave dokumentacije nudimo tudi različne druge tehnične storitve (projektantski nadzor, tehnično svetovanje, …).

Usmerjeni smo v projektiranje industrijskih objektov s poudarkom na visoko zahtevnih objektih, kot so objekti za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin in različnih drugih elektro komponent, ki potrebujejo posebne pogoje v prostoru za zagotovitev proizvodnega procesa.

Dokumentacijo pripravljamo za različne vrste objektov:

 • farmacevtski objekti (čisti prostori, laboratoriji, proizvodni, skladiščni in
  logistični prostori – VRS, NRS, …);
 • čisti prostori (klase čistih prostorov po GMP A, B, C in D, klase po ISO 5, 6, 7, 8, …);
 • industrijske in gospodarske objekte (industrijske hale, prodajni prostori, skladišča, industrijski objekti za izvajanje različnih dejavnosti, …);
 • bolnišnični objekti (lekarne, bolnice, …);
 • poslovne in javne objekte (pisarniški prostori, domovi za ostarele, športni objekti, hoteli,
  gostinski lokali in restavracije, …).

Storitve,  ki jih izvajamo:

 • Svetovanje;
 • Priprava projektne naloge;
 • Izdelava 3D-modela;
 • Pomoč pri odpravljanju težav ob zagonih;
 • Študije izvedljivosti, idejne zasnove in idejne projekte;
 • Priprava razpisne dokumentacije;
 • Izdelava načrtov skladno z zakonodajo (IZP, DGD, PZI);
 • Izdelava načrtov izvedenih del (PID) ter navodila za obratovanje in vzdrževanje;
 • Projektantski nadzor.

Izdelujemo tudi dokumentacijo od ideje do zaključka objekta z izdelavo vseh projektnih faz. Prednost, ki jo lahko ponudimo naročnikom, je izdelava idejnih zasnov, študij izvedljivosti ter po potrditvi investicijskih planov pridobitev gradbenega dovoljenja ter izvedba strojnih del vse v enem podjetju.

Za potrebe kompleksnejših projektov, ki po svoji vsebini potrebujejo vključevanje različnih strokovnjakov, se za takšne potrebe povežemo s sorodnimi podjetji, s katerimi lahko nudimo celovite rešitve.

default img

Načini obdelave dokumentacije 3D/BIM

Pri svojem delu uporabljamo različna znanja, pridobljena na izobraževanjih, katerih se z namenom napredka tehnike redno udeležujemo. Projektiranje načrtov v večini primerov vključuje tudi 3D-modeliranje strojnih instalacij (BIM pristop), s katerim zagotovimo visoko stopnjo usklajenosti strojnih instalacij z osnovnimi gradbenimi konstrukcijami in ostalimi instalacijami, kar ima za posledico realnejšo oceno investicije, vpliv na investicijo v zgodnji fazi načrtovanja in hitrejše napredovanje izvedbenih del.

Programska orodja

Pri svojem delu uporabljamo različna programska orodja, ki omogočajo sodelovanje z ostalimi projektanti in temeljijo na produktih Autodesk.

default img
default img

Zaupajo nam

default img
default img
default img
default img

Projektiva

default img
default img
default img
default img
default img
default img
default img
default img