PROJEKTIVA IN NAČRTOVANJE

Projektna dokumentacija

V podjetju IMP PROMONT izdelujemo projektno dokumentacijo za objekte visoke gradnje. V to skupino objektov spadajo stanovanjski, poslovni in industrijski objekti. Poleg priprave dokumentacije nudimo tudi različne druge tehnične storitve (projektantski nadzor, tehnično svetovanje, …).

Usmerjeni smo v projektiranje industrijskih objektov s poudarkom na visoko zahtevnih objektih, kot so objekti za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin in različnih drugih elektro komponent, ki potrebujejo posebne pogoje v prostoru za zagotovitev proizvodnega procesa.

Dokumentacijo pripravljamo za različne vrste objektov:

 • farmacevtski objekti (čisti prostori, laboratoriji, proizvodni, skladiščni in
  logistični prostori – VRS, NRS, …);
 • čisti prostori (klase čistih prostorov po GMP A, B, C in D, klase po ISO 5, 6, 7, 8, …);
 • industrijske in gospodarske objekte (industrijske hale, prodajni prostori, skladišča, industrijski objekti za izvajanje različnih dejavnosti, …);
 • bolnišnični objekti (lekarne, bolnice, …);
 • poslovne in javne objekte (pisarniški prostori, domovi za ostarele, športni objekti, hoteli,
  gostinski lokali in restavracije, …).

Storitve,  ki jih izvajamo:

 • Svetovanje;
 • Priprava projektne naloge;
 • Izdelava 3D-modela;
 • Pomoč pri odpravljanju težav ob zagonih;
 • Študije izvedljivosti, idejne zasnove in idejne projekte;
 • Priprava razpisne dokumentacije;
 • Izdelava načrtov skladno z zakonodajo (IZP, DGD, PZI);
 • Izdelava načrtov izvedenih del (PID) ter navodila za obratovanje in vzdrževanje;
 • Projektantski nadzor.

Izdelujemo tudi dokumentacijo od ideje do zaključka objekta z izdelavo vseh projektnih faz. Prednost, ki jo lahko ponudimo naročnikom, je izdelava idejnih zasnov, študij izvedljivosti ter po potrditvi investicijskih planov pridobitev gradbenega dovoljenja ter izvedba strojnih del vse v enem podjetju.

Za potrebe kompleksnejših projektov, ki po svoji vsebini potrebujejo vključevanje različnih strokovnjakov, se za takšne potrebe povežemo s sorodnimi podjetji, s katerimi lahko nudimo celovite rešitve.

Načini obdelave dokumentacije 3D/BIM

Pri svojem delu uporabljamo različna znanja, pridobljena na izobraževanjih, katerih se z namenom napredka tehnike redno udeležujemo. Projektiranje načrtov v večini primerov vključuje tudi 3D-modeliranje strojnih instalacij (BIM pristop), s katerim zagotovimo visoko stopnjo usklajenosti strojnih instalacij z osnovnimi gradbenimi konstrukcijami in ostalimi instalacijami, kar ima za posledico realnejšo oceno investicije, vpliv na investicijo v zgodnji fazi načrtovanja in hitrejše napredovanje izvedbenih del.

Programska orodja

Pri svojem delu uporabljamo različna programska orodja, ki omogočajo sodelovanje z ostalimi projektanti in temeljijo na produktih Autodesk.

Zaupajo nam