Dejavnosti

Družba IMP PROMONT d.o.o. je danes vodilno montažno podjetje, specializirano za področje projektiranja, dobave, montaže in servisiranja praktično vseh vrst najzahtevnejših strojnih inštalacij ter naprav, tako na področjih infrastrukture kot tudi na najzahtevnejših tehnoloških, stavbnih in drugih instalacijah. Trdimo, da je IMP PROMONT d.o.o. že od svojega nastanka nosilec razvoja, na področju najzahtevnejših strojnih in tehnoloških inštalacij. Družba IMP PROMONT d.o.o. danes trgu ponudi kompleten izvajalski inženiring in je s tem svojo integralno ponudbo investitorjem razširila na možnosti poslovanja po sistemu Od ideje do izvedbe.